top of page

Afbraakwerken door Schatteman Aannemingen

Eerst veilig asbest verwijderen

Zoekt u een sloopaannemer in regio Brugge? Twijfel niet en contacteer meteen Schatteman Aannemingen.

 

Wij gaan heel voorzichtig en stapsgewijs te werk bij de afbraak van elke constructie. Nadat door ons de eventuele aanwezige asbesthoudende materialen verwijderd zijn en de ontmantelingsfase afgerond is, kan er gestart worden met de effectieve sloop. Bij de opmaak van het plan van aanpak wordt er rekening gehouden met diverse parameters zoals de staat van de constructie, de hoogte en de ligging ten overstaan van de omliggende gebouwen en de openbare weg, de eventuele te behouden onderdelen, de planning enz.

Afbraakwerken

Ook delicate en gedeeltelijke afbraakwerken

Bij de afbraak van koppelwoningen of tussenbebouwingen wordt eerst en vooral het af te breken gebouw handmatig losgezet van de aanpalende buren. Slopen houdt namelijk meer in dan met een voorhamer een muur in te beuken. Het vereist ervaring, precisie, inzet en vermogen. Een project kan dan ook alleen maar slagen wanneer het geheel afgebroken is zonder schade te berokkenen aan derden en aanliggende gebouwen.

Heeft u een aannemer nodig voor de afbraak van een constructie op privé- of bedrijfsterrein?

Vertrouw op Schatteman Aannemingen uit Brugge. Wij hebben de expertise om alle afbraakwerken snel en veilig uit te voeren. Vraag gerust een offerte.

Selectieve afvalinzameling

Na het slopen wordt alles gesorteerd en afgevoerd met een minimale hinder voor de omgeving.  We  voeren het bouwafval af naar gespecialiseerde afvalverwerkers om het een tweede leven te geven. Het hout met klasse A wordt opnieuw verwerkt in nieuwe bouwmaterialen, andere houtsoorten worden omgezet tot biomassa. Brandbaar afval wordt gerecycleerd en steenpuin wordt vermalen tot nieuwe onderfundering voor de industrie.

bottom of page